Tiến độ xây dựng Foresta Quận 2 của CĐT Khang Điền và Keppand hợp tác.

 Hình ảnh tiến độ xây dựng Foresta Quận 2 của Khang Điền và Keppand hợp tác. The Foresta Khang Điền có quy mô hơn 10ha được phát triển xây dựng nhà phố liền kề, biệt thự đơn lập, biệt thự song lập.


Tiến độ xây dựng Foresta Quận 2 của CĐT Khang Điền và Keppand hợp tác.


Hình ảnh tiến độ xây dựng Foresta Quận 2 của CĐT Khang Điền và Keppand hợp tác
Hình ảnh tiến độ xây dựng Foresta Quận 2 của CĐT Khang Điền và Keppand hợp tác

Hình ảnh tiến độ xây dựng Foresta Quận 2 của CĐT Khang Điền và Keppand hợp tác
Hình ảnh tiến độ xây dựng Foresta Quận 2 của CĐT Khang Điền và Keppand hợp tác

Hình ảnh tiến độ xây dựng Foresta Quận 2 của CĐT Khang Điền và Keppand hợp tác
Hình ảnh tiến độ xây dựng Foresta Quận 2 của CĐT Khang Điền và Keppand hợp tác

Hình ảnh tiến độ xây dựng Foresta Quận 2 của CĐT Khang Điền và Keppand hợp tác
Hình ảnh tiến độ xây dựng Foresta Quận 2 của CĐT Khang Điền và Keppand hợp tác

Hình ảnh tiến độ xây dựng Foresta Quận 2 của CĐT Khang Điền và Keppand hợp tác
Hình ảnh tiến độ xây dựng Foresta Quận 2 của CĐT Khang Điền và Keppand hợp tác

Hình ảnh tiến độ xây dựng Foresta Quận 2 của CĐT Khang Điền và Keppand hợp tác
Hình ảnh tiến độ xây dựng Foresta Quận 2 của CĐT Khang Điền và Keppand hợp tác

Hình ảnh tiến độ xây dựng Foresta Quận 2 của CĐT Khang Điền và Keppand hợp tác
Hình ảnh tiến độ xây dựng Foresta Quận 2 của CĐT Khang Điền và Keppand hợp tác

Hình ảnh tiến độ xây dựng Foresta Quận 2 của CĐT Khang Điền và Keppand hợp tác
Hình ảnh tiến độ xây dựng Foresta Quận 2 của CĐT Khang Điền và Keppand hợp tác

Hình ảnh tiến độ xây dựng Foresta Quận 2 của CĐT Khang Điền và Keppand hợp tác
Hình ảnh tiến độ xây dựng Foresta Quận 2 của CĐT Khang Điền và Keppand hợp tác

Hình ảnh tiến độ xây dựng Foresta Quận 2 của CĐT Khang Điền và Keppand hợp tác
Hình ảnh tiến độ xây dựng Foresta Quận 2 của CĐT Khang Điền và Keppand hợp tác

Hình ảnh tiến độ xây dựng Foresta Quận 2 của CĐT Khang Điền và Keppand hợp tác
Hình ảnh tiến độ xây dựng Foresta Quận 2 của CĐT Khang Điền và Keppand hợp tác

Hình ảnh tiến độ xây dựng Foresta Quận 2 của CĐT Khang Điền và Keppand hợp tác
Hình ảnh tiến độ xây dựng Foresta Quận 2 của CĐT Khang Điền và Keppand hợp tác

Hình ảnh tiến độ xây dựng Foresta Quận 2 của CĐT Khang Điền và Keppand hợp tác
Hình ảnh : Tiến độ xây dựng Foresta Quận 2 của CĐT Khang Điền và Keppand hợp tác


Hình ảnh tiến độ xây dựng Foresta Quận 2 của CĐT Khang Điền và Keppand hợp tác


Bài viết liên quan